Super gadgets must have
Japonské Nože Survival KitPrakyRučný generátorPrenosná elektráreňAstrolux  Silná vyhľadávacia baterka