AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Závesné oko pre bezpečnostnú šnúru na Glock GSCA