AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Výškový nastavovač cieľnika 58-1-211