AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Vybíjacie hliníkové náboje 40 R, 8 x 68 S