AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Univerzálne rotačné puzdro SHUN-24-40 na spreje 40 ml