AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Univerzálne rotačné puzdro SHU-44-50.63 na spreje 50, 63 ml