AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Univerzálne rotačné puzdro SHU-06-50.63 na spreje 50, 63 ml