AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Set oceľových mieridiel Stribog