AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Replika samopal Sten Mark, Veľká Británia 1940