AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Puzdro rotačné plastové TH-34-C pre klasickú tonfu