AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Puzdro rotačné plastové TH-14-E pre teleskopickú tonfu