AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Puzdro rotačné plastové TH-04-E pre teleskopickú tonfu