AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Puzdro rotačné plastové TH-04-C pre klasickú tonfu