AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Puzdro rotačné plastové MH-MH-24 na dva zásobníky 9 mm Luger