AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Puzdro plastové TH-64-E pre teleskopickú tonfu