AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Puzdro na dlhé zbrane s optikou 88 cm Royal, čierne