AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Puzdro na dlhé zbrane Dasta s optikou 303, čierne