AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Puzdro na dlhé zbrane Dasta 304 G, zelené