AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Puzdro na dlhé zbrane ČZ 118 cm, čierne