AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Protiúderový oválny policajný štít ASC-57-60-L