AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Káble Ek Archery pre kladkovú kušu Guillotine X a Accelerator 410