AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Hliníkové dno na zásobník s rozbíjačom okien pre Walther P99-PPQ (9 mm/40 s&w)