AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Expanzné strelivo 7,62 x 51 Blank, plastové