AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-ESP rotačné plastové puzdro pre obranný sprej SH-04