AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Diabolo Crosman Premier Hollow Point, 500 ks, kal. 4,5 mm (.177)