AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Dekontaminačný sprej prvej pomoci EHS-02