AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-ČZ čistiaca šnúra hlavne s dvojitou kefou kal. 8 mm