AIRSOFT-ZBRANE-KUŠE-Airsoft plynový granát E-RAZ RED, 100 rán