SOUPRAVA NA DEZINFEKCI VODY AQUASTERIL TRAMP

AQUASTERIL TRAMP
balení určené pro přípravu nezávadné vody v max 2,5 l lahvích (dávkování lžičkou), celkem vystačí na 300 litrů vody.
Soupravy určené k přípravě mikrobiálně nezávadné vody
Tramp – vhodná pro individuální použití (déletrvající turistika, cestování)
Souprava AQUASTERIL® je určena k:likvidaci bakterií, virů a parazitů ve vodě
dlouhodobé konzervaci vody
náhradě převařování vody
zamezení střevních potíží způsobených mikrobiologicky závadnou vodou


Soupravy AQUASTERIL® sestávají ze dvou činidel obsahujících dezinfekční činidlo A a dechlorační činidlo B
Pokud je k upravované vodě přidáno pouze činidlo A, pak je voda chráněna před sekundární mikrobiální kontaminací. V případě, že je takto opatřená voda uzavřená v nádobě, je možné ji uchovávat po dobu cca 6 měsíců bez nebezpečí zkažení vody
Po uplynutí 60 minut od aplikace činidla A se do vody přidá činidlo B a po následném protřepání je již voda připravená k použití. Takto ošetřenou vodu je nutno chránit před následnou bakteriální kontaminací v uzavřené nádobě a spotřebovat ji do 2 dnů
Soupravy AQUASTERIL® lze využívat pro přípravu mikrobiálně nezávadné vody při turistice, výpravách a pobytu v místech bez zdroje mikrobiálně nezávadné vody v oblastech různých klimatických pásem


Výrobce: Aqua Plus, Česká republika

OBCHOD